Boksen & trauma

Wat is trauma?

Iedereen ervaart wel eens stress in het leven. Meestal is die stress hanteerbaar. Het is niet leuk, maar het hoeft niet te betekenen dat we er langdurig door worden belemmerd. Na enige tijd neemt de intensiteit van stress dan ook vaak vanzelf af… Sommige ervaringen kunnen echter zo ingrijpend zijn en zo’n overweldigend gevoel van doodsangst, hulpeloosheid en machteloosheid oproepen, dat deze gevoelens en dus hoge mate van stress langdurig blijft bestaan.

Dit noemen we trauma. Het deel in de hersenen dat stress reguleert, raakt overbelast. Je alarmsysteem maakt overuren met grote gevolgen voor je mentaal en fysieke welzijn. Want ook je lichaam is ‘geraakt’ door de traumatische gebeurtenis. Het lichaam slaat de gehele gebeurtenis als het ware op tot in het kleinste detail. Dit betekent dat als je in je dagelijks leven geconfronteerd wordt met een van deze kleine details, je lichaam meteen reageert zonder dat je er bewust over nadenkt. Praten over deze gebeurtenis kan dan een grote uitdaging zijn.

Trauma

Traumaverwerking

Boxchainge biedt twee trajecten aan om aan de slag te gaan met het verwerken van een trauma. Deze twee trajecten kun je goed vergelijken met een bokser die in de ring staat. De linker- en rechter bokshandschoen heb je hard nodig om te kunnen boksen. Focus je op maar één stoot, dan zal je het waarschijnlijk niet lang volhouden. Net als boksen, is het bij traumaverwerking van belang om bij beide processen de uitdaging aan te gaan.

Trajecten

De GLOVES-methode

Bekende psycholoog Bessel van der Kolk beschrijft in een van zijn bekende boeken dat het trauma diepe sporen achterlaat in het lichaam. Daarom is het waardevol om een lichaamsgerichte interventie in te zetten gedurende een traumabehandeling. Bokscoaching is een krachtig middel om opnieuw contact te maken met je lichaam en emoties.

Het opnieuw leren ontdekken van de kracht van je lichaam is een van de pijlers die centraal staan gedurende het proces. Middels de GLOVES- methodiek gaan we op een verantwoordelijke manier de fysieke signalen ontdekken van het trauma. Het in kaart brengen van jouw stress-raampje (in de psychologie ook wel de window of tolerance genoemd),  het aanleren van nieuwe verbindingen (gedrag) en het contact maken met je emoties kan ervoor zorgen dat je weer de regie over lijf terug krijgt.

Kracht van de combinatie EMDR & boksen​

Alleen het leren reguleren van de lichamelijke spanningen kan niet altijd voldoende zijn voor een volledige traumaverwerking. Daarom kan er een EMDR behandeling worden ingezet in combinatie met een gecertificeerde GZ psycholoog.

De EMDR behandeling richt zich op het verminderen van de spanning in je lijf en hoofd in het hier en nu, welke gerelateerd is aan een specifieke of meerdere nare gebeurtenissen die je hebt meegemaakt. Samen gaan we op zoek naar welke gebeurtenis op dit moment nog steeds de meeste invloed heeft op je dagelijks functioneren.

Sinds 2019 biedt Boxchainge in samenwerking met GZ-psycholoog, een EMDR behandeling in combinatie met boksen. Binnen de GGZ wordt er ook wel gesproken over EMDR 2.0. Deze vernieuwde vorm richt zich op het belasten van het werkgeheugen waarbij niet de vingerbeweging, lichtbalk of de andere vormen worden ingezet die in het standaard protocol zijn beschreven. Boxchainge heeft een bijzondere methode ontwikkeld waarbij boksen wordt ingezet gedurende de EMDR behandeling. Uit onze ervaring blijkt deze methode een krachtige werkwijze te zijn, waarbij het effect van EMDR beter tot zijn recht komt. Meer weten?  Neem contact met ons op voor meer informatie over deze werkwijze.